Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Kallvalsning

Mäter kalla fakta...

För att maximera utbytet vid kallvalsning av tunnplåt krävs on-linemätning av bland annat bandtjocklek i centrum och kant, bandbredd, ytjämnhet, kantdefekter, temperatur, bandhastighet och bandlängd.

Dessa parametrar finns inbyggda i IMS "Multi Channel Gauging system" för bandvalsverk. Insamlade produktionsdata kan sedan behandlas i realtid och lagras i IMS datalagringssystem MEVInet-Q.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in här