Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Våra leverantörer

Urstarka leverantörer till din tjänst ...

De leverantörer vi valt att samarbeta med vänder sig i stort sett till samma kundsegment inom stål- och metallindustrin. Detta gör att vi kan erbjuda våra kunder ett bra urval av kvalitetsprodukter. Orsaken till att vi begränsat antalet leverantörer är att vi vill kunna erbjuda dem största möjliga service och marknadsnärvaro, vilket vi anser vara ett baskrav på en bra agent.

Samarbetet med leverantörerna är helt transparent då vi arbetar på provisionsbasis. Detta gör att du som kund mycket väl kan ha en direkt kontakt med leverantören under ett projekts gång. Vi kommer naturligtvis att företräda dig fullt ut vad gäller "råd och dåd" under hela affärsförloppet.

 

Hundt&Weber GmbH

lba Hundt&Weber har varit verksamma i cirka 110 år  inom segmentet gjutning av koppar och kopparbaserade legeringar, och ingår sedan 1/8 2013 i Lebronze Alloys Germany GmbH, som i sin tur ingår i den franska koncernen Lebronze Alloys Group. 

lba Hundt&Weber har idag cirka 100 anställda med mycket lång gjuterierfarenhet, och har sin tillverkning i Siegen, Tyskland. Produktionen sker med flera olika gjutmetoder, bland annat handgjutning, maskingjutning och centrifugalgjutning.

Läs mer under Produkter eller på http://www.lebronze-alloys.de/en/

 

IMS Messsysteme GmbH

IMS Messsysteme GmbH grundades 1980, och utvecklar och producerar optiska mätsystem för processstyrning vid plåt- och bandproduktion inom stål- och aluminiumindustrin. Tjockleksmätning sker antingen med  röntgen eller radioaktiva givare. Huvudkontoret ligger i Heiligenhaus, Tyskland och företaget har cirka 350 medarbetare.

Läs mer under Produkter eller på  www.ims-gmbh.de/en/home/

Du kan även se deras presentationsfilm här (5.18)

 

surcon-loggo

surcon GmbH

surcon GmbH är ett avknoppningsbolag från teknisk högskola som nu ägs till 100% av IMS GmbH. Företaget har utvecklat ett optiskt system för ytinspektion som kan mäta och identifiera ytdefekter i 3D eller 2D efter  stränggjutning eller vid varm-och kallvalsning.

Systemet ger förutom en dokumentation av färdig produkt även möjligheter att dokumentera produktionen uppströms och rätta till felaktiga parametrar. Alla data behandlas i realtid i MEVInet-Q och kan sedan samköras med övriga installerade IMS-utrustningar i produktionsavsnittet.

Se gärna animationen som visar 3D/2D inspektion av slabs.

surcon GmbH har sin utveckling och produktion hos IMS GmbH i Heligenhaus, Tyskland.

Läs mer under Produkter eller på surcon-gmbh.de/en/home/

 

Romani s.r.l.

Romani s.r.l.  grundades i Milano 1933, och har därmed 80 års erfarenhet i branschen. Ända sedan starten har man varit en pålitlig leverantör till stål- och verkstadsindustrin. Produktsortimentet är raka knivar, slittknivar, slitplåt samt verktyg för metallformning. 

Romani har sin produktion i San Vito al Tagliamento i nordöstra Italien.

Läs mer under Produkter eller på  http://www.romani.it/en/steel-industry/index.html

Make

MAKE s.r.l.

MAKE s.r.l. har utvecklat och patenterat en "State-of-the-art" robotcell för skärlinjer vilken erbjuder  ny innovativ teknik. Robotcellen hanterar, utifrån överordnat produktionssystem, hela kedjan förvaring, montering, demontering, rengöring, slitagemätning och kvalitetbedömning av samtliga ingående komponenter. Programvaran lagrar all insamlad skärdata och slitagedata och ger relevanta besultsunderlag till operatören.

MAKE har sin utveckling och produktion i vackra Vicenza i nordöstra Italien.

Läs mer under Produkter eller på www.makeitaly.com (under konstruktion)