Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Ytinspektion av Varm/Kallvalsning

 

 

Producera felfritt...

surcon GmbH är ett dotterbolag till IMS Messsysteme. surcon GmbH har utvecklat ett optiskt 2D/3D-system för ytinspektion. Systemet mäter, identifierar och klassificerar ytdefekter i  2D/3D på slabs efter gjutning följt av 2D/3D-mätning av de färdiga produkterna i varm- eller kallvalsning

Vid varm- eller kallvalsning ger de bägge mätsystemen förutom en dokumentation av defekternas placering och defekttyp även möjligheter att rätta till felaktiga parametrar i produktionen uppströms.

Alla data behandlas i realtid i IMS datalagringssystem MEVInet-Q och kan sedan samköras med övriga installerade IMS-mätare i produktionen.

Om du vill veta mer, kontakta oss eller klicka här.