Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

IMS lanserar nytt system för planhetsmätning!


IMS Messsysteme GmbH ligger alltid i framkant vad gäller att anpassa sina mätsystem till senaste tekniken. Nu lanseras en ny typ av planhetsmätare för bandprodukter som bygger på CCS-teknik. CCS står för Camera-Cluster-System. Mätsystemet kan tack vare den kompakta designen utan problem monteras i befintliga bandlinjer. I korthet kan systemet beskrivas som en fabriksfärdig mätram innehållande dels en rad med lasermoduler samt en rad med kameramoduler. Antal moduler bestäms av bandbredden. Laser- och kameramodulerna är färdigkalibrerade och placerade i en fixerad vinkel till varandra. Systemet är därför mycket lätt att montera och klart att ta i bruk. Kamerornas är av en “intelligent” typ och placerade med ett c/c-avstånd av 20 mm i modulerna, vilket med hög upplösning och överlappande bilder ger detaljerad information om bandets planhet. För beräkning av planheten delas bandet upp i längsgående “fibrer” där längdförändringar för varje enskild “fiber” beräknas genom triangulering. Av det ackumulerade mätresultaten av alla “fibrer” fås sedan en bild av planheten. För närmare beskrivning av teorin bakom mätsystemet, läs här!

SSAB i Luleå väljer Hundt & Weber GmbH

by Staffan Olsson in Uncategorized Comments: 0

Till sommarens omställningen av masugn M3 i Luleå har SSAB valt Hundt & Weber GmbH i Siegen som leverantör av nya formor och kylringar. Både formor och kylringar är av helt ny design med spiralformade vattenkanaler för att uppnå optimerad och kontrollerad kylning. Hundt&Weber GmbH ingår i den franska koncernen Lebronze alloy.

Nytt från IMS Messsysteme GmbH


Kontur- och volymmätning av långa produkter IMS har vidareutvecklat sitt välbeprövade LasCon-system för att möjliggöra konturmätning av långa produkter. I det nya systemet samkör man ett antal laser- och kameraenheter för att skapa en komplett 3D-bild av ett gjutet billet eller bloom direkt efter gjutning men före kapning. Utvärderingen av 3D-bilden möjliggör en snabb processjustering för att undvika eventuella gjutdefekter samt att kalkylera ämnets geometri och vikt i förhållande till ”target”. Den exakta volym- och viktberäkningen utvärderas av IMS-systemet och ger relevant indata till ämneskapen för att optimera ämneslängden. För mer information, gå till  ”Billet Contour and Volume Measurement”

Besök på “Aluminium 2014″


Mässan “Aluminium 2014″ har gått av stapeln i Düsseldorf. Det är den enskilt största specialmässan för aluminiumbranschen som anordnas i världen. Mässan, som hålls vartannat år,  hade i år cirka 950 utställare fördelade på 5 hallar, där hallarnas inriktning följer tillverkningskedjan från smältning till slutbearbetning. IMS Messsysteme GmbH ställde i vanlig ordning ut och visade upp den senaste tekniken för sina mätsystem. På mässan fanns en del svenska besökare, och glädjande nog var även den enda svenska producenten av valsad aluminium på plats. För det företagets produktionsansvariga anordnade IMS under pågående mässa ett uppskattat besök på sin anläggning i Heiligenhaus. Under besöket presenterade IMS sitt produktprogram för Al-industrin, varefter en rundvisning i produktions- och utvecklingsavdelningar gjordes. Flera mätsystem under montering fanns att inspekterai testhallarna och gav förhoppningsvis idéer och önskemål om framtida investeringar! Nästa mässa kommer att hållas i Düsseldorf 2016 – väl mött!  

Förbättrad klippekonomi hos SSAB med Romani knivar

by Staffan Olsson in Uncategorized Comments: 0

Romanis knivar har klarat sig jättebra i jämförelse med största konkurrenten vid klippning av HSS-stål hos SSAB i Oxelösund, som nu glädjande nog har beställt ytterligare knivar till valsverket. Det uppnådda klippresultatet har medfört länge klippkampanjer och färre slipningar, därigenom har kostnaden per klipp minskats betydligt Materialvalet i knivarna för att passa varje enskild stålsort är en av nycklarna till ett bra resultat. Dessutom krävs en optimal hårdhet i förhållande till klippt material, där förhållandet mellan hårdhet och seghet är avgörande för knivarnas livslängd innan omslipning. Romani har utvecklat en egen värmebehandlingsteknik av knivar, vilket verksamt bidrar till den ökade livslängden. Välkommen med en förfrågan, så kan Romani ge dig/er en indikativ offert!

surcon GmbH / Ytinspektion av gjutna ämnen och plåt/band


Vill ni förbättra kvalitén på era producerade plåt- och/eller bandprodukter? Vill ni snabbt kunna återföra produktionsförbättringar under pågående produktion? Vill ni undvika förväxling av ämnen inför grovvalsning? Vill ni minimera slipning av ämnen? surcon GmbH har utvecklat ett nytt ytinspektionssystem som täcker hela produktionskedjan från stränggjutning till färdigvalsning. Ytinspektionen görs on-line i en kombination av i 3D och 2D, och möjliggör en aktiv processoptimering uppströms i produktionskedjan under pågående produktion – något som hittills inte varit möjligt. Med fullt utbyggt mätsystem i produktionslinjen kan exempelvis fel upptäckas i färdigställningen som uppkommit i stränggjutningen, ytfel kan hittas på ämnen direkt efter gjutningen på grund av felaktig kvalité eller mängd av gjutpulver osv. Den dimensionsmätning som sker efter stränggjutning ger också en exakt bild av ämnets ytterkonturer och därigenom även en exakt vikt. Dessa dimensionsdata kan sedan användas för att säkerställa ämnets identitet och därigenom undvika förväxling vid exempelvis valsning. All mätdata behandlas i realtid i MEVInet, ett av IMS utvecklat kvalitetsstyrningssystem, som även kan ge beslutshjälp för processoptimering utifrån uppsatta kvalitetsmål. Vill ni läsa hela artikeln, som varit publicerad i MPT 4/2013, så följ länken surcon ytinspektion. Ni kan även få referensartiklar från verk som infört mätning, både från stränggjutning och […]

Utbildning hos IMS Messsysteme


Så har Olsson & Falck varit på en intensiv utbildningsvecka hos IMS Messsysteme i Heiligenhaus.  Förhoppningsvis har en del fastnat, men säkert kommer vi att behöva våra vänner på IMS för att reda ut detaljerna i framtida projekt. IMS beröringsfria mätteknik bygger till stor del på röntgenteknik, radioaktiva isotoper samt optiska mätmetoder. Bland optiska mätmetoder används bland annat laser, video, IR samt spektrometri. Många nya tekniker är dessutom under utveckling och prov. IMS har ett klart mål – att ligga i framkant inte bara vad gäller mätteknik utan också vad gäller behandling av insamlade mätdata, för detta ändamål finns mjukvaran/hårdvaran MEVInet-M och Q framtagen. I MEVInet-Q kan insamlade processdata utvärderas i realtid och därigenom användas att styra produktionsparametrar uppströms. Den snabba återkopplingen kan användas för att minska senare skrotning och/eller omklassificering av producerat material. Vidare finns speciell mjukvara utvecklad som ger operatör/produktionsansvarig målstyrda beslutsunderlag för en mer långsiktig processutveckling och kontroll. IMS är trots sin storlek (365 anställda) ett familjärt och vänligt företag, där personalen arbetar under mycket delegerat ansvar. Den klart högteknologiska inriktningen – att hela tiden ligga i framkant av beröringsfri mätteknologi inom plåt- och bandproduktion, lockar naturligtvis många duktiga unga ingenjörer. Under åren har IMS byggt upp en egen liten industriby i lantliga […]

Välkommen till vår nya hemsida!

by Staffan Olsson in Olsson & Falck Comments: 0

Vi hoppas du gillar vår hemsida och att du hittar vad du söker. Om du har frågor eller synpunkter, så är du välkommen att skicka oss ett e-mail, klicka på Kontakt. Vi skall försöka hålla sidan i bästa trim och är naturligtvis öppna även för dina idéer! Välkommen att höra av dig!

Hundt&Weber – “Supplier of the year 2011″

by Staffan Olsson in Uncategorized Comments: 0

Vi är stolta att ha Hundt&Weber som leverantör, ett företag som 2011 blev utnämnt av SSAB till “Supplier of the year”! Bidragande till utmärkelsen var den tekniska rådgivningen och de punktliga leveranser som gjordes i samband med omställningen av Masugn 4 samt erbjudandet om återköp av uttjänta kylplattor för kreditering av ingående koppar. Av det totala behovet av kylplattor i samband med omställningen av M4  levererade Hundt&Weber ca 55%. Leveransen blev en också en start för ett fördjupat samarbete mellan Hundt&Weber och SSAB i Oxelösund med målet att ytterligare utveckla och förbättra andra kylda detaljer i masugnen typ kylringar och kylformor. Hundt&Weber är ett anrikt metallgjuteri som inte vilar på lagrarna, utan aktivt arbetar med tekniska förbättringar i sina basprodukter. Som kund kommer du att få ta del av deras innovativa kunnande!