Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

”Cold Rolling Day” Inter Continental Düsseldorf 1:a juni 2017


För att informera plåt-och bandproducenter om de senaste tekniska innovationerna, arrangerar IMS tillsammans med 10 branschkollegor en gång om året eventet ”Cold Rolling Day”. I år hålls eventet den 1:a juni i Düsseldorf. På ”Cold Rolling Day” kan du uppdatera dig om den senaste tekniken på området och träffar många branschkollegor. Oavsett om det gäller valsning, smörjning eller processmätning – inget event ger dig mer information på en dag om just ditt specialintresse. Följande företag deltar: IMS Messsysteme GmbH, Atlantic GmbH, Fraunhofer IzfP, Gontermann-Peipers GmbH, Lechler GmbH, Lismar Engineering B.V., Maschinenfabrik Herkules GmbH, Quaker Chemical Corporation, Rebs Turbolub GmbH, Schaeffler Technologies, Steinhoff GmbH. För mer info: http://www.ims-gmbh.de/events/cold-rolling-day-2/?lang=en Anmäl dig via ”kontakt”!

IMS Smart / Nyhetsbrev


NEWSLETTER FROM THE WORLD MARKET LEADER IN MEASURING SYSTEMS IMS har startat ett nyhetsbrev som heter IMS Smart. Där finns bra tips för dig som på något sätt ansvarar för att producerade plåt- och bandprodukter håller rätt materialegenskaper som ex.vis. tjocklek / dimensioner / ytkvalité / planhet. IMS Smart kommer ut c:a 5 gånger/år. Vill du också ha IMS Smart, så fyll bara i formuläret under “Kontakt”!

IMS Pinhole detector på YouTube


Nu finns möjlighet att se hur en mätare för “Pin holes” ser ut när den är monterad i bandlinjen. Ganska odramatisk då den består av en kamera enhet (CCS) ovan bandet och en LED-ramp under bandet. Både CCS- och LED-ramperna är uppbyggda av 32 cm moduler som kopplas samman för att täcka bandbredden som skall inspekteras. Kamerorna är monterade med c/c 20 mm och överlappar varandra under detektering, antalet kameror minskar fokusavståndet och gör att CCS-rampen kan placeras tätt ovanför bandet. En flyer som ger dig mer tekniska detaljer hittar du här! Filmsnuttar på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rX0lfP20rqI https://www.youtube.com/watch?v=v6i9cwO3bjU https://www.youtube.com/watch?v=OYkfv3hEPnM https://www.youtube.com/watch?v=shgp3ziO2Fs Om du/ni har ett behov, så vet du nu var du skall vända dig!

Imponerande IMS-siffror


IMS Messsysteme GmbH startades 1980 med 7 anställda och huvudsaklig inriktning mot radiometrisk tjockleksmätning av plåt och bandprodukter. 35 år senare jobbar ca 420 personer med utveckling och produktion, varav ca 380 i Heligenhaus som ligger 20 min öster om Düsseldorf. Produktportföljen har vuxit och omfattar numera många olika beröringsfria mätmetoder – klicka på “Products”. Studera gärna de talande siffrorna på bilden, så förstår ni att IMS ligger väl i framkant av marknaden för processövervakning inom stål- och metallsektorn. Har ni behovet, så är chansen stor att IMS har en mätare som passar! Välkomna med en förfrågan!

IMS – Breddmätning med radar i HRM


IMS  Messsyteme GmbH presenterar ytterligare en nyhet, denna gång Breddmätning med radar i HRM. Radar i HRM är i motsats till andra optiska mätmetoder okänslig för störningar som vattenånga, damm och strålningsvärme. Metoden lämpar sig därför ypperligt för breddmätning vid varmvalsning i HRM. Mätsystemet består av två mätutrustningar fixerade på var sida om valsbanan. Varje mätutrustning består av en sensor och en radargenerator som, med stor mätnoggrannhet, kontinuerligt mäter och dokumenterar avståndet till ämneskanten. All data hanteras lokalt och kan sedan långtidslagras i MEVInet-Q. + Radar är okänslig för ånga och damm + Hög mätnoggrannhet + Lång livsläng pga stort avstånd till mätområdet + Längre livslängd än laser, lågt servicebehov + Lägre investeringskostnad jämfört med konventionella mätsystem + Ingen farlig strålning Har ni frågor på systemet eller vill ha en budgetoffert, vänligen kontakta oss per telefon, mail eller via Kontaktsidan!  

IMS Messsysteme lanserar CCS – ny teknik för dokumentation av valsade band


IMS Messsysteme GmbH är världsledande inom optisk processmätning av valsade produkter. IMS presenterar nu den revolutionerande CCS-tekniken för bl.a. breddmätning samt detektering av hål och kantdefekter på tunna band. CCS står för Camera-Cluster-System, en teknik som gör det möjligt att mäta och dokumentera det kompletta produktionsförloppet av valsade band! För att förstå den nya mättekniken och dess fördelar och möjligheter, ta gärna en titt i bifogad broschyr “Width gauges, Hole and Edge Defect Detectors” Har ni sedan frågor på systemet eller vill ha en budgetoffert, vänligen kontakta oss per telefon, mail eller via Kontaktsidan!

IMS Messsysteme lanserar CCS – ny teknik för breddmätning av slittade band


IMS Messsysteme GmbH är världsledande inom optisk processmätning av valsade produkter. IMS presenterar nu den revolutionerande CCS-tekniken för bl.a. breddmätning av skurna/slittade band. CCS står för Camera-Cluster-System, en teknik som gör det möjligt att mäta och dokumentera det kompletta produktionsförloppet av slittade band! För att förstå den nya mättekniken och dess fördelar och möjligheter, ta gärna en titt i bifogad broschyr“Slit Strip Width Measuring System” Har ni sedan frågor på systemet eller vill ha en budgetoffert, vänligen kontakta oss per telefon, mail eller via Kontaktsidan!

IMS lanserar nytt system för planhetsmätning!


IMS Messsysteme GmbH ligger alltid i framkant vad gäller att anpassa sina mätsystem till senaste tekniken. Nu lanseras en ny typ av planhetsmätare för bandprodukter som bygger på CCS-teknik. CCS står för Camera-Cluster-System. Mätsystemet kan tack vare den kompakta designen utan problem monteras i befintliga bandlinjer. I korthet kan systemet beskrivas som en fabriksfärdig mätram innehållande dels en rad med lasermoduler samt en rad med kameramoduler. Antal moduler bestäms av bandbredden. Laser- och kameramodulerna är färdigkalibrerade och placerade i en fixerad vinkel till varandra. Systemet är därför mycket lätt att montera och klart att ta i bruk. Kamerornas är av en “intelligent” typ och placerade med ett c/c-avstånd av 20 mm i modulerna, vilket med hög upplösning och överlappande bilder ger detaljerad information om bandets planhet. För beräkning av planheten delas bandet upp i längsgående “fibrer” där längdförändringar för varje enskild “fiber” beräknas genom triangulering. Av det ackumulerade mätresultaten av alla “fibrer” fås sedan en bild av planheten. För närmare beskrivning av teorin bakom mätsystemet, läs här!

Nytt från IMS Messsysteme GmbH


Kontur- och volymmätning av långa produkter IMS har vidareutvecklat sitt välbeprövade LasCon-system för att möjliggöra konturmätning av långa produkter. I det nya systemet samkör man ett antal laser- och kameraenheter för att skapa en komplett 3D-bild av ett gjutet billet eller bloom direkt efter gjutning men före kapning. Utvärderingen av 3D-bilden möjliggör en snabb processjustering för att undvika eventuella gjutdefekter samt att kalkylera ämnets geometri och vikt i förhållande till ”target”. Den exakta volym- och viktberäkningen utvärderas av IMS-systemet och ger relevant indata till ämneskapen för att optimera ämneslängden. För mer information, gå till  ”Billet Contour and Volume Measurement”

Besök på “Aluminium 2014″


Mässan “Aluminium 2014″ har gått av stapeln i Düsseldorf. Det är den enskilt största specialmässan för aluminiumbranschen som anordnas i världen. Mässan, som hålls vartannat år,  hade i år cirka 950 utställare fördelade på 5 hallar, där hallarnas inriktning följer tillverkningskedjan från smältning till slutbearbetning. IMS Messsysteme GmbH ställde i vanlig ordning ut och visade upp den senaste tekniken för sina mätsystem. På mässan fanns en del svenska besökare, och glädjande nog var även den enda svenska producenten av valsad aluminium på plats. För det företagets produktionsansvariga anordnade IMS under pågående mässa ett uppskattat besök på sin anläggning i Heiligenhaus. Under besöket presenterade IMS sitt produktprogram för Al-industrin, varefter en rundvisning i produktions- och utvecklingsavdelningar gjordes. Flera mätsystem under montering fanns att inspekterai testhallarna och gav förhoppningsvis idéer och önskemål om framtida investeringar! Nästa mässa kommer att hållas i Düsseldorf 2016 – väl mött!