Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

IMS Pinhole detector på YouTube


Nu finns möjlighet att se hur en mätare för “Pin holes” ser ut när den är monterad i bandlinjen. Ganska odramatisk då den består av en kamera enhet (CCS) ovan bandet och en LED-ramp under bandet. Både CCS- och LED-ramperna är uppbyggda av 32 cm moduler som kopplas samman för att täcka bandbredden som skall inspekteras. Kamerorna är monterade med c/c 20 mm och överlappar varandra under detektering, antalet kameror minskar fokusavståndet och gör att CCS-rampen kan placeras tätt ovanför bandet. En flyer som ger dig mer tekniska detaljer hittar du här! Filmsnuttar på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=rX0lfP20rqI https://www.youtube.com/watch?v=v6i9cwO3bjU https://www.youtube.com/watch?v=OYkfv3hEPnM https://www.youtube.com/watch?v=shgp3ziO2Fs Om du/ni har ett behov, så vet du nu var du skall vända dig!

Imponerande IMS-siffror


IMS Messsysteme GmbH startades 1980 med 7 anställda och huvudsaklig inriktning mot radiometrisk tjockleksmätning av plåt och bandprodukter. 35 år senare jobbar ca 420 personer med utveckling och produktion, varav ca 380 i Heligenhaus som ligger 20 min öster om Düsseldorf. Produktportföljen har vuxit och omfattar numera många olika beröringsfria mätmetoder – klicka på “Products”. Studera gärna de talande siffrorna på bilden, så förstår ni att IMS ligger väl i framkant av marknaden för processövervakning inom stål- och metallsektorn. Har ni behovet, så är chansen stor att IMS har en mätare som passar! Välkomna med en förfrågan!

IMS – Breddmätning med radar i HRM


IMS  Messsyteme GmbH presenterar ytterligare en nyhet, denna gång Breddmätning med radar i HRM. Radar i HRM är i motsats till andra optiska mätmetoder okänslig för störningar som vattenånga, damm och strålningsvärme. Metoden lämpar sig därför ypperligt för breddmätning vid varmvalsning i HRM. Mätsystemet består av två mätutrustningar fixerade på var sida om valsbanan. Varje mätutrustning består av en sensor och en radargenerator som, med stor mätnoggrannhet, kontinuerligt mäter och dokumenterar avståndet till ämneskanten. All data hanteras lokalt och kan sedan långtidslagras i MEVInet-Q. + Radar är okänslig för ånga och damm + Hög mätnoggrannhet + Lång livsläng pga stort avstånd till mätområdet + Längre livslängd än laser, lågt servicebehov + Lägre investeringskostnad jämfört med konventionella mätsystem + Ingen farlig strålning Har ni frågor på systemet eller vill ha en budgetoffert, vänligen kontakta oss per telefon, mail eller via Kontaktsidan!  

IMS Messsysteme lanserar CCS – ny teknik för dokumentation av valsade band


IMS Messsysteme GmbH är världsledande inom optisk processmätning av valsade produkter. IMS presenterar nu den revolutionerande CCS-tekniken för bl.a. breddmätning samt detektering av hål och kantdefekter på tunna band. CCS står för Camera-Cluster-System, en teknik som gör det möjligt att mäta och dokumentera det kompletta produktionsförloppet av valsade band! För att förstå den nya mättekniken och dess fördelar och möjligheter, ta gärna en titt i bifogad broschyr “Width gauges, Hole and Edge Defect Detectors” Har ni sedan frågor på systemet eller vill ha en budgetoffert, vänligen kontakta oss per telefon, mail eller via Kontaktsidan!

IMS Messsysteme lanserar CCS – ny teknik för breddmätning av slittade band


IMS Messsysteme GmbH är världsledande inom optisk processmätning av valsade produkter. IMS presenterar nu den revolutionerande CCS-tekniken för bl.a. breddmätning av skurna/slittade band. CCS står för Camera-Cluster-System, en teknik som gör det möjligt att mäta och dokumentera det kompletta produktionsförloppet av slittade band! För att förstå den nya mättekniken och dess fördelar och möjligheter, ta gärna en titt i bifogad broschyr“Slit Strip Width Measuring System” Har ni sedan frågor på systemet eller vill ha en budgetoffert, vänligen kontakta oss per telefon, mail eller via Kontaktsidan!

IMS lanserar nytt system för planhetsmätning!


IMS Messsysteme GmbH ligger alltid i framkant vad gäller att anpassa sina mätsystem till senaste tekniken. Nu lanseras en ny typ av planhetsmätare för bandprodukter som bygger på CCS-teknik. CCS står för Camera-Cluster-System. Mätsystemet kan tack vare den kompakta designen utan problem monteras i befintliga bandlinjer. I korthet kan systemet beskrivas som en fabriksfärdig mätram innehållande dels en rad med lasermoduler samt en rad med kameramoduler. Antal moduler bestäms av bandbredden. Laser- och kameramodulerna är färdigkalibrerade och placerade i en fixerad vinkel till varandra. Systemet är därför mycket lätt att montera och klart att ta i bruk. Kamerornas är av en “intelligent” typ och placerade med ett c/c-avstånd av 20 mm i modulerna, vilket med hög upplösning och överlappande bilder ger detaljerad information om bandets planhet. För beräkning av planheten delas bandet upp i längsgående “fibrer” där längdförändringar för varje enskild “fiber” beräknas genom triangulering. Av det ackumulerade mätresultaten av alla “fibrer” fås sedan en bild av planheten. För närmare beskrivning av teorin bakom mätsystemet, läs här!

Nytt från IMS Messsysteme GmbH


Kontur- och volymmätning av långa produkter IMS har vidareutvecklat sitt välbeprövade LasCon-system för att möjliggöra konturmätning av långa produkter. I det nya systemet samkör man ett antal laser- och kameraenheter för att skapa en komplett 3D-bild av ett gjutet billet eller bloom direkt efter gjutning men före kapning. Utvärderingen av 3D-bilden möjliggör en snabb processjustering för att undvika eventuella gjutdefekter samt att kalkylera ämnets geometri och vikt i förhållande till ”target”. Den exakta volym- och viktberäkningen utvärderas av IMS-systemet och ger relevant indata till ämneskapen för att optimera ämneslängden. För mer information, gå till  ”Billet Contour and Volume Measurement”

Besök på “Aluminium 2014″


Mässan “Aluminium 2014″ har gått av stapeln i Düsseldorf. Det är den enskilt största specialmässan för aluminiumbranschen som anordnas i världen. Mässan, som hålls vartannat år,  hade i år cirka 950 utställare fördelade på 5 hallar, där hallarnas inriktning följer tillverkningskedjan från smältning till slutbearbetning. IMS Messsysteme GmbH ställde i vanlig ordning ut och visade upp den senaste tekniken för sina mätsystem. På mässan fanns en del svenska besökare, och glädjande nog var även den enda svenska producenten av valsad aluminium på plats. För det företagets produktionsansvariga anordnade IMS under pågående mässa ett uppskattat besök på sin anläggning i Heiligenhaus. Under besöket presenterade IMS sitt produktprogram för Al-industrin, varefter en rundvisning i produktions- och utvecklingsavdelningar gjordes. Flera mätsystem under montering fanns att inspekterai testhallarna och gav förhoppningsvis idéer och önskemål om framtida investeringar! Nästa mässa kommer att hållas i Düsseldorf 2016 – väl mött!  

surcon GmbH / Ytinspektion av gjutna ämnen och plåt/band


Vill ni förbättra kvalitén på era producerade plåt- och/eller bandprodukter? Vill ni snabbt kunna återföra produktionsförbättringar under pågående produktion? Vill ni undvika förväxling av ämnen inför grovvalsning? Vill ni minimera slipning av ämnen? surcon GmbH har utvecklat ett nytt ytinspektionssystem som täcker hela produktionskedjan från stränggjutning till färdigvalsning. Ytinspektionen görs on-line i en kombination av i 3D och 2D, och möjliggör en aktiv processoptimering uppströms i produktionskedjan under pågående produktion – något som hittills inte varit möjligt. Med fullt utbyggt mätsystem i produktionslinjen kan exempelvis fel upptäckas i färdigställningen som uppkommit i stränggjutningen, ytfel kan hittas på ämnen direkt efter gjutningen på grund av felaktig kvalité eller mängd av gjutpulver osv. Den dimensionsmätning som sker efter stränggjutning ger också en exakt bild av ämnets ytterkonturer och därigenom även en exakt vikt. Dessa dimensionsdata kan sedan användas för att säkerställa ämnets identitet och därigenom undvika förväxling vid exempelvis valsning. All mätdata behandlas i realtid i MEVInet, ett av IMS utvecklat kvalitetsstyrningssystem, som även kan ge beslutshjälp för processoptimering utifrån uppsatta kvalitetsmål. Vill ni läsa hela artikeln, som varit publicerad i MPT 4/2013, så följ länken surcon ytinspektion. Ni kan även få referensartiklar från verk som infört mätning, både från stränggjutning och […]

Utbildning hos IMS Messsysteme


Så har Olsson & Falck varit på en intensiv utbildningsvecka hos IMS Messsysteme i Heiligenhaus.  Förhoppningsvis har en del fastnat, men säkert kommer vi att behöva våra vänner på IMS för att reda ut detaljerna i framtida projekt. IMS beröringsfria mätteknik bygger till stor del på röntgenteknik, radioaktiva isotoper samt optiska mätmetoder. Bland optiska mätmetoder används bland annat laser, video, IR samt spektrometri. Många nya tekniker är dessutom under utveckling och prov. IMS har ett klart mål – att ligga i framkant inte bara vad gäller mätteknik utan också vad gäller behandling av insamlade mätdata, för detta ändamål finns mjukvaran/hårdvaran MEVInet-M och Q framtagen. I MEVInet-Q kan insamlade processdata utvärderas i realtid och därigenom användas att styra produktionsparametrar uppströms. Den snabba återkopplingen kan användas för att minska senare skrotning och/eller omklassificering av producerat material. Vidare finns speciell mjukvara utvecklad som ger operatör/produktionsansvarig målstyrda beslutsunderlag för en mer långsiktig processutveckling och kontroll. IMS är trots sin storlek (365 anställda) ett familjärt och vänligt företag, där personalen arbetar under mycket delegerat ansvar. Den klart högteknologiska inriktningen – att hela tiden ligga i framkant av beröringsfri mätteknologi inom plåt- och bandproduktion, lockar naturligtvis många duktiga unga ingenjörer. Under åren har IMS byggt upp en egen liten industriby i lantliga […]