Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

surcon GmbH / Ytinspektion av gjutna ämnen och plåt/band


Vill ni förbättra kvalitén på era producerade plåt- och/eller bandprodukter? Vill ni snabbt kunna återföra produktionsförbättringar under pågående produktion? Vill ni undvika förväxling av ämnen inför grovvalsning? Vill ni minimera slipning av ämnen? surcon GmbH har utvecklat ett nytt ytinspektionssystem som täcker hela produktionskedjan från stränggjutning till färdigvalsning. Ytinspektionen görs on-line i en kombination av i 3D och 2D, och möjliggör en aktiv processoptimering uppströms i produktionskedjan under pågående produktion – något som hittills inte varit möjligt. Med fullt utbyggt mätsystem i produktionslinjen kan exempelvis fel upptäckas i färdigställningen som uppkommit i stränggjutningen, ytfel kan hittas på ämnen direkt efter gjutningen på grund av felaktig kvalité eller mängd av gjutpulver osv. Den dimensionsmätning som sker efter stränggjutning ger också en exakt bild av ämnets ytterkonturer och därigenom även en exakt vikt. Dessa dimensionsdata kan sedan användas för att säkerställa ämnets identitet och därigenom undvika förväxling vid exempelvis valsning. All mätdata behandlas i realtid i MEVInet, ett av IMS utvecklat kvalitetsstyrningssystem, som även kan ge beslutshjälp för processoptimering utifrån uppsatta kvalitetsmål. Vill ni läsa hela artikeln, som varit publicerad i MPT 4/2013, så följ länken surcon ytinspektion. Ni kan även få referensartiklar från verk som infört mätning, både från stränggjutning och […]

Utbildning hos IMS Messsysteme


Så har Olsson & Falck varit på en intensiv utbildningsvecka hos IMS Messsysteme i Heiligenhaus.  Förhoppningsvis har en del fastnat, men säkert kommer vi att behöva våra vänner på IMS för att reda ut detaljerna i framtida projekt. IMS beröringsfria mätteknik bygger till stor del på röntgenteknik, radioaktiva isotoper samt optiska mätmetoder. Bland optiska mätmetoder används bland annat laser, video, IR samt spektrometri. Många nya tekniker är dessutom under utveckling och prov. IMS har ett klart mål – att ligga i framkant inte bara vad gäller mätteknik utan också vad gäller behandling av insamlade mätdata, för detta ändamål finns mjukvaran/hårdvaran MEVInet-M och Q framtagen. I MEVInet-Q kan insamlade processdata utvärderas i realtid och därigenom användas att styra produktionsparametrar uppströms. Den snabba återkopplingen kan användas för att minska senare skrotning och/eller omklassificering av producerat material. Vidare finns speciell mjukvara utvecklad som ger operatör/produktionsansvarig målstyrda beslutsunderlag för en mer långsiktig processutveckling och kontroll. IMS är trots sin storlek (365 anställda) ett familjärt och vänligt företag, där personalen arbetar under mycket delegerat ansvar. Den klart högteknologiska inriktningen – att hela tiden ligga i framkant av beröringsfri mätteknologi inom plåt- och bandproduktion, lockar naturligtvis många duktiga unga ingenjörer. Under åren har IMS byggt upp en egen liten industriby i lantliga […]