Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

IMS är Red Dot-vinnare i kategorin “Interface design”!


IMS Messsysteme GmbH’s User Software Wins Red Dot Design Award in Category “Interface Design” Caption: Red Dot Design Winner 2021: MEVIweb, the proprietary control and regulation software from IMS Messsysteme GmbH The impressive performance of all IMS measuring systems is not only determined by their reliable functionality, consistently accurate measurement results and remarkable service life. Another important factor for the success of the radiometric and optical measuring systems from the world market leader in Heiligenhaus is its exceptionally user-friendly control software MEVIweb.   MEVIweb is the logical successor of the well-known automation system MEVInet used so far. Developed by IMS, this new Human Machine Interface is based on the latest technology standards and focuses on the user and his individual requirements at all times.   The newly developed control and regulation software is freely configurable and thus a software solution that can be adapted individually to different users and measuring systems. For example, an HMI editor allows IMS Service to program the human-machine interface specifically for the customer and measuring system. Operators of the measuring systems are given a clear overview of the system’s most important data at all times.   Thanks to the modern information design and clear visual […]

IMS tar fullt hållbarhetsansvar……


IMS Messsysteme GmbH är pionjärer bland medelstora tyska företag att skapa en hållbarhetspolicy för att bli miljö- och klimatneutrala! Man gör det genom  starten av IMSocial som är en plattform för ett hållbart företagande. Målet är hållbarhet för tillverkning, energianvändning, miljöpåverkan och inte minst samarbetet med anställda, kunder och underleverantörer. Som ett exempel an nämnas att IMS på sina 9 större byggnader har sammanlagt 1500 solceller som producerar drygt 30% av IMS egna elbehov. Övrig elkonsumtion är klimatkompenserad. se https://www.imsocial.info/wp-content/uploads/2020/02/Urkunde-IMS-Messsysteme-GmbH.pdf Ytterligare information om IMS satsning på hållbarhet hittar du på https://www.imsocial.info/?lang=en

Nytt från IMS Messsysteme GmbH


Kontur- och volymmätning av långa produkter IMS har vidareutvecklat sitt välbeprövade LasCon-system för att möjliggöra konturmätning av långa produkter. I det nya systemet samkör man ett antal laser- och kameraenheter för att skapa en komplett 3D-bild av ett gjutet billet eller bloom direkt efter gjutning men före kapning. Utvärderingen av 3D-bilden möjliggör en snabb processjustering för att undvika eventuella gjutdefekter samt att kalkylera ämnets geometri och vikt i förhållande till ”target”. Den exakta volym- och viktberäkningen utvärderas av IMS-systemet och ger relevant indata till ämneskapen för att optimera ämneslängden. För mer information, gå till  ”Billet Contour and Volume Measurement”