Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Centrifugalgjutet gods

"Snurrigt" gjutgods blir bäst...!

le bronze Alloys Hundt&Weber producerar centrifugalgjutet gods i koppar- och kopparlegeringar i diametrar upp till 3000 mm. Den smälta metallen hälls i en roterande form varpå den stelnar mot formens vägg och formar ett homogent gjutgods. Gjutmetoden ger ett finkornigt, porfritt gjutgods med utmärkta fysikaliska egenskaper.

Gjutgodset kan levereras maskinbearbetat enligt kundspecifikation.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på http://www.lebronze-alloys.de/en/products/hundt-und-weber/production-methods/casting-methods