Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Hanteringsrobot för skärlinjer

Har ni sett på MAKEn...?

MAKE s.r.l. är en italiensk tillverkare av en patenterad robotcell för skärlinjer.

MAKE är ett relativt nytt bolag, men med stor samlad erfarenhet av robotteknik. De har utvecklat och patenterat den nya robotcellen för en helautomatisk hantering och kontroll av alla ingående komponenter och arbetsmoment i skärlinjen. Robotcellen har en moduluppbyggnad som ger möjlighet till flexibel layout för att kunna passas in i befintliga linjer. Bland övrig teknik kan nämnas skärstålsoptimering, ultraljudrengöring, mätcell för slitagemätning/klassificering samt individuppföljning av skärstål, distansringar och gummirullar.

Om du vill veta mera, kontakta oss, eller gå in på hemsidan