Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

IMS Pinhole detector på YouTube

Feb
22

IMS Pinhole detector på YouTube

Nu finns möjlighet att se hur en mätare för “Pin holes” ser ut när den är monterad i bandlinjen. Ganska odramatisk då den består av en kamera enhet (CCS) ovan bandet och en LED-ramp under bandet.

Både CCS- och LED-ramperna är uppbyggda av 32 cm moduler som kopplas samman för att täcka bandbredden som skall inspekteras. Kamerorna är monterade med c/c 20 mm och överlappar varandra under detektering, antalet kameror minskar fokusavståndet och gör att CCS-rampen kan placeras tätt ovanför bandet.

En flyer som ger dig mer tekniska detaljer hittar du här!

Filmsnuttar på YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=rX0lfP20rqI

https://www.youtube.com/watch?v=v6i9cwO3bjU

Om du/ni har ett behov, så vet du nu var du skall vända dig!

Om författaren :

Delägare i Olsson & Falck AB.

Relaterade nyheter

Kommentarsfältet är stängt