Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Kallvalsning

Mäter kalla fakta...

För att maximera utbytet vid kallvalsning av tunnplåt krävs on-linemätning av bland annat bandbredd, bandtjocklek i centrum och kant, ytjämnhet, kantdefekter, temperatur, bandhastighet och bandlängd. Alla dessa parametrar finns att tillgå i IMS "Multi Channel Gauging system" för bandvalsverk, där insamlade produktionsdata sedan kan behandlas i realtid och lagras i MEVInet automationsystem.

Här kan du se en animerad film som visar tjockleksmätning i kombination med hastighet och sprick-/håldetektor i ett kallvalsverk.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på www.ims-gmbh.de/en/products/cold-area/