Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Kyld koppar

Kyl ner din oro...

le bronze Alloys Hundt&Weber gjuter kylda komponenter  i koppar- eller kopparlegeringar med ingjutna rörsystem för maximal säkerhet. Tillverkade produkter är främst kylpaneler, kylringar och formor till  masugnar samt slaggrännor, elektrodhållare, kontaktbackar och kylelement inom  stål- och metallindustrin.

De gjutna produkterna testas både med oförstörande och metallografisk provning. Slagseghet, hårdhet och dragprov mäts fortlöpande på produktionsprover.  Vid den oförstörande provningen mäts bland annat konduktivitet, magnetisk permeabilitet, samt utförs sprickindikering och ultraljudsprovning. Innan leverans sker slutligen provtryckning med vatten eller luft.

Gjutgodset kan levereras maskinbearbetat enligt kundspecifikation.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på http://www.lebronze-alloys.de/en/products/hundt-und-weber/blast-furnace-technology