Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Rörtillverkning

Rörande mätnoggrannhet...

IMS har de mätsystem som krävs för att säkerställa god kvalité vid rörtillverkning. Där  finns behov av att mäta väggtjocklek, innerväggkontur, ovalitet, excentricitet, ytdefekter, rörlängd, hastighet och temperatur. All insamlad data bearbetas i realtid och lagras sedan i IMS datalagringssystem MEVInet-Q. 

Här kan du se en referensfilm (4.05) som visar en väggtjockleksmätare hos Voestalpine TUBULARS Kindberg i Österrike.

 Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in här