Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Rörtillverkning

Rörande mätnoggrannhet...

IMS har all utrustning som krävs för att säkerställa god kvalité vid rörtillverkning, där det bland annat finns behov att mäta väggtjocklek, innerväggkontur, ovalitet, rörlängd, hastighet och temperatur. All insamlad data bearbetas i realtid och lagras sedan i MEVInet automationssystem. 

Här kan du se en referensfilm (4.05) från en installation av väggtjockleksmätning hos Voestalpine TUBULARS Kindberg i Österrike.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på www.ims-gmbh.de/en/products/hot-area/tube-measuring-system/