Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Sandgjutet gods

Gjuter i sand ibland ......

le bronze Alloys Hundt&Weber producerar sandgjutet gods i koppar- eller kopparlegeringar i vikter upp till 25 ton. Tillverkningen sker vid små serier som handformning eller vid långa serier som maskinformning. Användningen av ren koppar/kopparlegering som råvara ger möjlighet att tillverka gjutgods med stora krav på hög elektrisk ledningsförmåga, god värmeledningsförmåga och högt korrosionsmotstånd.

Gjutgodset kan levereras maskinbearbetat enligt kundspecifikation.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på http://www.lebronze-alloys.de/en/products/hundt-und-weber/production-methods/casting-methods