Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

surcon GmbH / Ytinspektion av gjutna ämnen och plåt/band

Feb
11

surcon GmbH / Ytinspektion av gjutna ämnen och plåt/band

  • Vill ni förbättra kvalitén på era producerade plåt- och/eller bandprodukter?
  • Vill ni snabbt kunna återföra produktionsförbättringar under pågående produktion?
  • Vill ni undvika förväxling av ämnen inför grovvalsning?
  • Vill ni minimera slipning av ämnen?

surcon GmbH har utvecklat ett nytt ytinspektionssystem som täcker hela produktionskedjan från stränggjutning till färdigvalsning.

Ytinspektionen görs on-line i en kombination av i 3D och 2D, och möjliggör en aktiv processoptimering uppströms i produktionskedjan under pågående produktion – något som hittills inte varit möjligt.

Med fullt utbyggt mätsystem i produktionslinjen kan exempelvis fel upptäckas i färdigställningen som uppkommit i stränggjutningen, ytfel kan hittas på ämnen direkt efter gjutningen på grund av felaktig kvalité eller mängd av gjutpulver osv.

Den dimensionsmätning som sker efter stränggjutning ger också en exakt bild av ämnets ytterkonturer och därigenom även en exakt vikt. Dessa dimensionsdata kan sedan användas för att säkerställa ämnets identitet och därigenom undvika förväxling vid exempelvis valsning.

All mätdata behandlas i realtid i MEVInet, ett av IMS utvecklat kvalitetsstyrningssystem, som även kan ge beslutshjälp för processoptimering utifrån uppsatta kvalitetsmål.

Vill ni läsa hela artikeln, som varit publicerad i MPT 4/2013, så följ länken surcon ytinspektion. Ni kan även få referensartiklar från verk som infört mätning, både från stränggjutning och från bandvalsning. Anmäl ert intresse på vår kontaktsida, där ni också kan ställa frågor om systemet.

Om författaren :

Delägare i Olsson & Falck AB.

Relaterade nyheter

Kommentarsfältet är stängt