Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Utbildning hos IMS Messsysteme

Jan
23

Utbildning hos IMS Messsysteme

Så har Olsson & Falck varit på en intensiv utbildningsvecka hos IMS Messsysteme i Heiligenhaus.  Förhoppningsvis har en del fastnat, men säkert kommer vi att behöva våra vänner på IMS för att reda ut detaljerna i framtida projekt.

IMS beröringsfria mätteknik bygger till stor del på röntgenteknik, radioaktiva isotoper samt optiska mätmetoder. Bland optiska mätmetoder används bland annat laser, video, IR samt spektrometri. Många nya tekniker är dessutom under utveckling och prov. IMS har ett klart mål – att ligga i framkant inte bara vad gäller mätteknik utan också vad gäller behandling av insamlade mätdata, för detta ändamål finns mjukvaran/hårdvaran MEVInet-M och Q framtagen. I MEVInet-Q kan insamlade processdata utvärderas i realtid och därigenom användas att styra produktionsparametrar uppströms. Den snabba återkopplingen kan användas för att minska senare skrotning och/eller omklassificering av producerat material. Vidare finns speciell mjukvara utvecklad som ger operatör/produktionsansvarig målstyrda beslutsunderlag för en mer långsiktig processutveckling och kontroll.

IMS är trots sin storlek (365 anställda) ett familjärt och vänligt företag, där personalen arbetar under mycket delegerat ansvar. Den klart högteknologiska inriktningen – att hela tiden ligga i framkant av beröringsfri mätteknologi inom plåt- och bandproduktion, lockar naturligtvis många duktiga unga ingenjörer.

Under åren har IMS byggt upp en egen liten industriby i lantliga Heligenhaus som ligger ca 25 km öster om Düsseldorf, mycket av vinster som gjorts under åren har återinvesterats i moderna kontors- och utvecklingslokaler.

Vi kommer nu att med liv och lust ta oss an uppgiften att bistå IMS på den svenska, norska och danska marknaden!

Om författaren :

Delägare i Olsson & Falck AB.

Relaterade nyheter

Kommentarsfältet är stängt