Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Varmvalsning

Samlar in heta data ... ...

För att maximera utbytet vid varmvalsning av band krävs on-linemätning av bland annat tjockleksprofil, bandbredd, wedge, planhet, ytjämnhet, kantdefekter, temperatur, längd och bandhastighet. Allt detta kan IMS mäta beröringsfritt,  insamlade produktionsdata kan behandlas i realtid och lagras i IMS datalagringsystem MEVInet-Q.

Här kan du se en animerad Youtube-film som visar mätning av tjockleksprofil i kombination med tjocklek före valsning och profilmätning efter valsning i ett aluminiumvalsverk.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in här