Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Varmvalsning

Samlar in heta data ... ...

För att maximera utbytet vid kallvalsning av tunnplåt krävs on-linemätning av bland annat bandtjocklek i centrum och kant, bandbredd, kantprofil, planhet, ytjämnhet, kantdefekter, temperatur, längd och bandhastighet. Allt detta kan IMS mäta beröringsfritt, och insamlade produktionsdata kan behandlas i realtid och lagras i MEVInet automationsystem.

Här kan du se en animerad film som visar mätning av tjockleksprofil i kombination med längd, planhet, bandkontur och hastighet i utloppet av ett varmbandverk.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på www.ims-gmbh.de/en/products/hot-area/