Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Ytinspektion av Stränggjutna slabs

Perfekta istället för defekta ...

surcon GmbH är ett dotterbolag till IMS Messsysteme. surcon GmbH har utvecklat ett optiskt mätsstem för ytinspektion som mäter och identifierar ytdefekter efter stränggjutning i 3D följd av 2D/3D-mätning av varm-och kallvalsning.

Vid 3D-mätningen av slab efter gjutning kan förutom lokalisering och defekttyp även djupet på defekterna fastställas. Denna information kan snabbt återkopplas till processtyrningen för att justera ingående gjutparametrar.

Alla data behandlas i realtid i IMS datalagringssystem MEVInet-Q och kan samköras med övriga installerade IMS-mätare i produktionen.

Om du vill veta mer om 2D/3D ytinspektion, kontakta oss eller gå in här.