Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Stränggjutning

Perfekta istället för defekta ...

surcon GmbH är ett dotterbolag till IMS Messsysteme. surcon GmbH har utvecklat ett optiskt mätsstem för ytinspektion som mäter och identifierar ytdefekter efter stränggjutning i 3D följd av 2D-mätning av varm-och kallvalsning.

Vid optisk 3D-mätningen av ämnen efter gjutning kan förutom lokalisering och defekttyp även djupet på defekterna fastställas. Denna information kan snabbt återkopplas till processtyrningen för att justera ingående gjutparametrar.

Se en animation av 3D/2D-inspektion av slabs här.

Alla data behandlas i realtid i MEVInet-Q och kan sedan samköras med övriga installerade IMS-utrustningar i produktionen.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på surcon-gmbh.de/en/anwendungen-loesungen/stranggiessen/