Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

Varm/Kallvalsning

Producera felfritt...

surcon GmbH är ett dotterbolag till IMS Messsysteme. surcon GmbH har utvecklat ett optiskt system för ytinspektion. Systemet mäter, identifierar och klassificerar ytdefekter i 3D på slabs efter stränggjutning  följd av 2D-mätning av de färdiga produkterna i varm- eller kallvalsning

Vid varm- eller kallvalsning ger de bägge mätsystemen förutom en dokumentation av ytdefekters placering och defekttyp även möjligheter att rätta till felaktiga parametrar i produktionen uppströms.

Alla data behandlas i realtid i MEVInet-Q och kan sedan samköras med övriga installerade IMS-utrustningar i produktionen.

Om du vill veta mera, kontakta oss eller gå in på surcon-gmbh.de/en/anwendungen-loesungen/walzen/