Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

IMS lanserar nytt system för planhetsmätning!

Jan
30

IMS lanserar nytt system för planhetsmätning!

IMS Messsysteme GmbH ligger alltid i framkant vad gäller att anpassa sina mätsystem till senaste tekniken. Nu lanseras en ny typ av planhetsmätare för bandprodukter som bygger på CCS-teknik. CCS står för Camera-Cluster-System. Mätsystemet kan tack vare den kompakta designen utan problem monteras i befintliga bandlinjer.

I korthet kan systemet beskrivas som en fabriksfärdig mätram innehållande dels en rad med lasermoduler samt en rad med kameramoduler. Antal moduler bestäms av bandbredden. Laser- och kameramodulerna är färdigkalibrerade och placerade i en fixerad vinkel till varandra. Systemet är därför mycket lätt att montera och klart att ta i bruk. Kamerornas är av en “intelligent” typ och placerade med ett c/c-avstånd av 20 mm i modulerna, vilket med hög upplösning och överlappande bilder ger detaljerad information om bandets planhet.

För beräkning av planheten delas bandet upp i längsgående “fibrer” där längdförändringar för varje enskild “fiber” beräknas genom triangulering. Av det ackumulerade mätresultaten av alla “fibrer” fås sedan en bild av planheten. För närmare beskrivning av teorin bakom mätsystemet, läs här!

Om författaren :

Delägare i Olsson & Falck AB.

Relaterade nyheter

Kommentarsfältet är stängt