Ring oss: +1 800 789 50 12
Det lilla företaget med kunskap och erfarenhet!

IMSocial – IMS tar fullt ansvar för resurser och klimat

Feb
22

IMSocial – IMS tar fullt ansvar för resurser och klimat

“Sustainable business not out of obligation, but out of conviction!”

Hållbara affärer inte av skyldighet, utan av övertygelse!

“IMSocial means more than just a project. IMSocial is a belief and stands for the values of our corporate philosophy. We not only want to achieve sustainability in our products and customer relations, but also place the same demands on our social, ecological and economic responsibility.”

Med IMSocial och CSR (Cooperate Social Responsibility) tar IMS ansvar för klimatet, resursförbrukningen samt den sociala mångfalden.

IMS är certifierat CO2-neutrala och utvinner 1/3 av sin elförbrukning från  1500 solceller placerade på de 9 kontors- och produktionsbyggnaderna. IMS har  sammanlagt 450 anställda på fem kontinenter representerande 13 olika nationaliteter.

Läs mer på https://www.imsocial.info/?lang=en

Om författaren :

Delägare i Olsson & Falck AB.

Relaterade nyheter

Kommentarsfältet är stängt